Proizvodi

Brošura o ljubavi od "Dvije fotelje"

Brošura s jednostavnim smjernicama o vezama, ljubavi, zdravim i nezdravim odnosima te načinima kako da shvatite svoju situaciju - u digitalnom obliku.

5.99 EUR

Guide to wellness

PDF digitalni Vodič kroz wellness i zadovoljstvo životom na 14 stranica.

4.99 EUR

Voliš li se?

Digitalni pdf letak s 10 savjeta o rastu samopoštovanja.

1.99 EUR

Planer

Digitalni planer u pdf formatu  pripremljen za print i tisak.


6.79 EUR